Hijama Humara Pyare Nabi sallalahu alaihi wasallam ki ek Sunnat hai. Ye Sunnat logon ko pata nahi hone ki wajah se mit rahi (Vanish) hai. Hume is Sunnat ko zinda karna hai aur is sunnat par amal karna hai.

Hadees: Jis Ne Meri Sunnat Ko Zinda Kya Usne Mujh Se Muhabbat Ki Or Jis Ne Mujh SeMuhabbat Ki Wo Jannat Me Mere Saath Hoga.(Termizi Kitabul Ilm H#2678)

Ek hadeeth ka MAFHOOM bhi hai ki jo Momin Musalman aise waqt mein meri sunnat ko zinda kare aur usko apnaay jis waqt mein meri sunnaton ko chhoda ja raha ho.. to us muslim ko ek sunnat par amal karne se 100 shaheedon ka ajar milega.